SlovenskýEnglish

Medzinárodný deň žien

 03.03.2019

Ach ženy, dievčatá, babky či mamy, 
všetky ste krásne, to srdce vraví mi. 
Na veku vôbec nezáleží, 
krása ženy každej z vás prináleží. 

Dnes sviatok majú ženy celej zeme, 
muži, čo s tým spravíme? 
Buďme teda na ne dobrí a milí, 
nie len dnes, ale v každej chvíli.

     Tak týmito slovami privítal poslanec Mgr. Guba Vladimír všetky ženy z našej obce, ako aj starosta obce Ing. Roháč Vladimír a poprial im príjemné posedenie a krásny kultúrny zážitok z programu, v ktorom vystúpila Haburčanka.

     Poďakovanie patrí sponzorom: Ing. Adriane Lickovej, Urbárskej spoločnosti Ňagov, p. Stanislavovi Šarakovi, p. Alene Džulovej.


Zoznam aktualít: