SlovenskýEnglish

Archív zmlúv

Zmluva TOPSET
Zmluva o grantovom účte
ZMLUVY ROK 2016
ZMLUVA O DIELO č 001/2016
Zmluva o poskytnutie služieb 4/2016
Nájomná zmluva LABOREC n.o.
Zmluva o dielo č. JO 080516-2
Zmluva o aktualizácii programov TOPSET
Nájomná zmluva PROSOCIA n.o.
Zmluva o Municipálnom úvere - Eurofondy c. 22/012/15 Dodatok c. 1
Zmluva číslo MB-300317-02 o vytvorení webstránky
Zmluvy rok 2015
Zmluva o dielo
Zmluva
Zmluva o dielo
Zmluva o Municipálnom úvere – Eurofondy (B) c. 22/012/15
Dohoda o vydaní a vyplnení blankozmenky c. 22/012/15
Dodatok č. 1 Zmluvy o dielo
ZMLUVY ROK 2014
Zmluva o úvere č. 22/030/2001
Dodatok č. 3
Zmluva o dielo č. 10/2014
Zmluva o nájme nebytových priestorov
Zmluvy rok 2013
Zmluva o prevode vlastníctva k nehnuteľnosti majetku
Dodatok č.2 ku zmluve č. A/1629.0/03/2008 Zmluva o aktualizácii programov
Zmluva č.28/2013-HÚ zo dňa 3.1.2013 o poskytovaní hromadných údajov z katastra nehnuteľností
Zmluva o poskytnutí audítorských služieb
Zmluva o dielo č. 4907.3060026VVA
Zmluvy rok 2012
Zmluva o sponzorskom dare
Zverejňovanie zmlúv podľa zákona č. 546/2010 Z.z
Zmluva - Dodatok
Zmluva o Dexia Komunál eurofondy úvere(B) č. 41/053/10 Dodatok č. 1
Zmluva o Dexia Komunál eurofondy úvere č. 41/053/10 Dodatok č. 2
Prvý municipálny úver k Zmluve o úvere č. 22/030/2001 zo dňa 24.7.2001
Zmluva o dielo č. 3-2PRP/2011
Mandátna zmluva č. 26/2011/MM