SlovenskýEnglish

Školstvo

V rokoch 1993 - 1935 bola v našej obci vybudovaná základná škola. Prvými učiteľmi boli pani Neissengerová, pán Bobák a pán Švanter. Školu navštevovali deti z našej obce.

Neskôr ako učitelia pôsobili manželia Homičkoví. Od roku 1956 až približne do roku 1975 boli učiteľmi v základnej škole pán Peter Duranik a pani Helena Duraniková (manželia). V tomto období tu učil aj pán Vasiľ Gramata. Istý čas pôsobili v obci ako učitelia: pán Jedinák, pán Andrej Briškár, pani Anna Dadajová a pani Ordošová. Od 70. rokov 20. storočia až do skončenia prevádzky školy (1992) bola učiteľkou a zároveň aj riaditeľkou pani Mgr. Anna Briškárová.

Do roku 1979 fungovala popri základnej škole aj materská škola s doobednou starostlivosťou. Vo februári 1979 bola zriadená a otvorená materská škola s celodennou starostlivosťou, v ktorej sa stravovali aj deti zo základnej školy. 

Riaditeľkou škôlky bola pani Júlia Višňovská. Ďalšie učiteľky, ktoré vyučovali v materskej škôlke boli: Anna Grocká (prvá učiteľka), Mária Gubová, Jarmila Sopková a Marta Čobirková. Materská škola ukončila svoju prevádzku v roku 2008. Dôvodom ukončenia bol nedostatočný počet detí umožňujúci fungovanie škôlky.