SlovenskýEnglish

Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 16)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti č. 066/02I02-29-V01/2024 Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti Odb.: Obec Ňagov
Dod.: Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
302 175.92 €
Kúpna zmluva Kúpna zmluva Odb.: Mikuláš Burcin
Dod.: Obec Ňagov
502.60 €
Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi Zmluva o zabezpečení systému združenia nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z NV Odb.: Obec Ňagov
Dod.: NATUR-PACK, a.s.
0 €
Zmluva o grantovom účte Zmluva o grantovom účte Odb.: Obec Ňagov
Dod.: Prima banka Slovensko,a.s.
0 €
Dodatok 1/2024 Dodatok Odb.: Obec Ňagov
Dod.: FÚRA s.r.o.
0 €
číslo: 23/314 Zmluva o poskytovaní audítorských služieb Odb.: Obec Ňagov
Dod.: Ing. Janka Herpáková - audítor, licencia SKAu č. 764
480 €
č. RT-07092023-01 Zmluva o vytvorení webstránky Odb.: Obec Ňagov
Dod.: webex, digital s.r.o.
0 €
č.45/2023/2337 Poskytnutie príspevku zo ŠR SR - vojnové hroby Odb.: Obec Ňagov
Dod.: Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, 812 72 Bratislava
4 640 €
1235/2023/OPR ZMLUVA č. 1235/2023/OPR o poskytnutí dotácie 1235/2023/OPR Odb.: Obec Ňagov
Dod.: Prešovský samosprávny kraj
1 000 €
Zmluva Dodatok č. 1 Odb.: Obec Ňagov
Dod.: TOPSET Solutions s.r.o. Hollého 2366/25B, 900 31 Stupava
0 €
Generované portálom Uradne.sk