SlovenskýEnglish

Súčasnosť

Súčasný počet obyvateľov našej obce je 428 ľudí prevážne rusínskej národnosti a gréckokatolíckeho vyznania. Obec leží na severovýchodne Slovenska v Nízkych Beskydách na Sninu.Od okresného mesta Medzilaborce je vzdialená 5 km. Susednou obcou sú Čabalovce. Najväčším problémom nielen nášho obyvateľstva,ale aj okolitých dedín je nedostatok pracovných príležitosti, preto veľa ľudí odchádza od svojich rodín za prácou do zahraničia. Niektorí občania majú založené živnosti, iní odvážnejší podnikajú v drevárskom priemysle, v poisťovníctve alebo v stavebníctve. V obci sa nachádza  jedna  predajňa potravín.

V roku 1981 bola založená TJ ISKRA ŇAGOV, ktorá úspešne reprezentuje obec vo futbale. 

Každý rok sa v čase fašiangov usporiadúva Rusínsky ples o ktorý majú záujem aj z okolitých dedín za účastí ľudovej hudby.

V našej obci žije súčasný rusínsky spisovateľ a bájkar Jozef Kudzej, ktorý sa podieľal na kodifikácii rusínskeho jazyka a prekladov evanjelií a apostolov do rusínskeho jazyka. Jeho tvorba zahŕňa ako poéziu a prózu. Jeho najobľúbenejší žáner sú bájky a básne s náboženskou tematikou.

© Miltom