SlovenskýEnglish

Šport

Šport v našej obci nikdy nezaostával, má bohatú históriu.

Začiatky činnosti Telovýchovnej jednoty siahajú do roku 1962, predsedom bol Ivan Stebila. 

Na prelome 60. až 70. rokov začal svoju činnosť vyvíjať volejbalový oddiel. Jeho zakladateľmi boli Ivan Stebila, Jozef Belej a Peter Belej. Staré dokumenty uvádzajú, že volejbalový oddiel TJ "Iskra" Ňagov, posobil v obci už v 60. rokoch 20. storočia. Jedným z jeho vtedajších členov bol Peter Belej v roku 1967.

V 80. rokoch 20. storočia sa súťažne hral stolný tenis. Predsedom stolnotenisového oddielu TJ ISKRA ŇAGOV (1981) bol Ivan Gajdoš, trenérom mužstva bol Jozef Rim. Členmi výboru futbalového oddielu boli: E. Roháč, M. Lukačik, J. Rim, J. Kolesár, J. Kudzej, P. Roháč, E. Roháč, M. Belej, S. Smetanka, V. Roháč, J. Pančura, Baťko, M. Kolesár, D. Guba, V. Guba.

V roku 1981 bolo v obci vybudované ihrisko, neskôr pridudla tribúna a šatne pre hráčov.

Výbor TJ okrem futbalových zápasov sa venoval organizácii športových podujatí pre mládež, preteky v behu, preteky na bicykloch, športovo-branný pretek v 4. kategóriách, ktorý sa konal vo februári 1986 a ďalšie.

Futbalový klub TJ ISKRA ŇAGOV má dlhú tradíciu v našej obci. Od roku 1981 hrá už svoju 38. sezónu. Naši futbalisti sa zúčastnili na športovom festivále v Czaszyne v Poľsku, (16. júl 2003), taktiež hrali o pohár Oblastného futbalového zväzu Humenné.

V súčasnosti (2019) máme mladé mužstvo pod vedením Mgr. Petra Gajdoša, ktoré úspešne reprezentuje obec vo futbale.

O rozvoj športu sa zaslúžili: Jozef Kudzej, Ivan Gajdoš, Sergej Smetanka, Vladimír Guba, Peter Roháč, Michal Kostilník, Leonid Kvaško, Miloš Petruňo, Jozef Lukačik, Ladislav Huzej, Jozef Kolesár, Ivo Lukačik, Michal Jacko, Ján Belej, Ing. Vladimír Roháč, Martin Sivý, Mgr. Peter Gajdoš, Ing. Adriana Licková, Ing. Michal Kvaško.