SlovenskýEnglish

I. ročník rusínskych koľad

 30.12.2018

     V dnešnej uponáhľanej dobe a v čase, keď žijeme čoraz rýchlejšie, je prepotrebné sa aj pozastaviť. Takým malým, ale krásnym pozastavením sú pre nás Vianoce, čas, kedy sme si bližší ako inokedy a snažíme sa zabúdnuť na bežné problémy. Takým dňom bol aj 30,12,2018, kedy sa v našej obci uskutočnil

          I. ročník Prezentacii rusinskych koľad v podaňu "MOLODYCH KOĽADNIKIV"

     Slová, ktoré tam bolo počuť, nech Vás všetkých sprevádzajú po celý rok.

     Naše poďakovanie patrí všetkým účinkujúcim z okolitých obci: Miková, Habura,Čertižné, Ňagov a Roškovce, starostovi Ing. Vladimírovi Roháčovi a poslancom OZ, sponzorom a všetkým, ktorí sa postarali o príjemné popoludnie.


Zoznam aktualít: