SlovenskýEnglish

ÚCTA K STARŠÍM

 12.11.2019

     V kultúrnom dome sa 27. 10. 2019 uskutočnila slávnosť "Úcta k starším" na počesť spoluobčanov, ktorí dovŕšili krásne životné jubileá. Ocenených bolo 22 seniorov.
     Obecný úrad a zastupiteľstvo venovali akcii veľkú pozornosť. Všetkým občanom rozposlali pripravené pozvánky a o podujatí informovali aj v miestnom rozhlase. Na slávnosti sa zúčastnilo vyše 100 ľudí a sála kultúrneho domu bola do posledného miesta naplnená. O tom, že sa v obci angažuje do kultúrneho vzdelávania mladá generácia, svedčila skutočnosť, že kvalitné vystúpenia Katky Maturkaničovej, Natálie Zaleckej, Viktórie Lickovej, Adama Gubu a súrodencov Rošičových vohnali slzy do očí od dojatia a obdivu nejednému občanovi. Zlatým klincom programu bolo vystúpenie folklórneho súboru ZARUBA, ktorý svoju umeleckú činnosť obnovil po 19. rokoch, a tým nadviazal na predchádzajúcu úspešnú reprezentáciu nielen doma, ale aj v zahraničí. Umeleckým vedúcim sa stal, ako aj v minulosti, harmonikár Jozef Rim. Pri pohľade na kroje s rusínskymi motívmi z tejto oblasti šité na mieru pripomínali časy, kedy podobné každodenné pracovné odevy našich predkov boli nevyhnutné k životu, ale dnes na predchádzajúcu dobu, žiaľ, spomíname iba s nostalgiou. Samotné hlasové vystúpenie súboru prinieslo do sály nenahraditeľnú atmosféru a búrlivý potlesk prítomných nemal konca kraja. Bolo to zaslúžené ocenenie tímovej práce a súbor svoju premiéru zvládol nad očakávanie. Môže šíriť dobré meno svoje i Ňagova nielen doma, ale aj v zahraničí.
     Po kultúrnych vystúpeniach nastal milý okamih. Starosta obce Ing. Vladimír Roháč a poslanci zastupiteľstva odovzdali oslávencom Ďakovný list a darček, ako spomienku na túto, pre nich významnú životnú udalosť. Oslávenci Juraj Lopata, ktorý sa dožil 92 rokov a Peter Roháč, čerstvý sedemdesiatnik privítali stretnutie so spoluobčanmi. Spoločne sa zhodli a ďakujú obecnému úradu, že na nich nezabudol.
     Po ukončení oficiálnej časti boli pre pozvaných hostí a jubilantov pripravené jedlá z rusínskej kuchyne. Každý si prišiel na svoje a po dobrom jedle i kalíšku tuhšieho nápoja sa začala zábava v sprievode harmoniky. Spievali sa prekrásne rusínske piesne a tancovali typické tance.

                                                                                                   

                                                                                       článok do Podvihorlatských novín napísal

                                                                                                          Ing. Gabriel Hudák


Zoznam aktualít: