•  

Medzinárodný deň žien

 03.03.2019

Ach ženy, dievčatá, babky či mamy, 
všetky ste krásne, to srdce vraví mi. 
Na veku vôbec nezáleží, 
krása ženy každej z vás prináleží. 

Dnes sviatok majú ženy celej zeme, 
muži, čo s tým spravíme? 
Buďme teda na ne dobrí a milí, 
nie len dnes, ale v každej chvíli.

     Tak týmito slovami privítal poslanec Mgr. Guba Vladimír všetky ženy z našej obce, ako aj starosta obce Ing. Roháč Vladimír a poprial im príjemné posedenie a krásny kultúrny zážitok z programu, v ktorom vystúpila Haburčanka.

     Poďakovanie patrí sponzorom: Ing. Adriane Lickovej, Urbárskej spoločnosti Ňagov, p. Stanislavovi Šarakovi, p. Alene Džulovej.

Zber a vývoz nebezpečného odpadu v našej obci  31.10.2022
30 / 10 / 2022

Zber a vývoz nebezpečného odpadu v našej obci 31.10.2022

Vážení občania! Pripomíname Vám, že dňa 31.10.2022 v čase od 10:00-11:00 hod. sa v našej obci uskutoční vývoz nebezpečného odpadu. Nebezpečný odpad je potrebné priniesť pred obecný úrad, kde bude odpad prevzatý. Nebezpečný odpad sa odoberá len v pôvodnom balení a po preukázaní sa dokladom totožnosti. Nebezpečný odpad Patria sem: batérie a akumulátory, žiarivky, rozpúšťadlá, absorbenty, filtračné materiály, olejové filtre, prevodové a mazacie oleje, farby, obaly obsahujúce zvyšky NL. Nezbiera sa: eternit, sklenená vata, polystyrén.


1 2

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 12.00       13.00 - 15:30
Utorok: 07:30 - 12.00       13.00 - 15:30
Streda: 07:30 - 112.00     13.00 - 16:00
Štvrtok: 07:30 -  12.00      13.00 - 15:30
Piatok: 07:30 -  12.00      13.00 - 15:00

Fotogaléria

Kalendár