•  

STRETNUTIE RODÁKOV PRI PRÍLEŽITOSTI 455. VÝROČIA PRVEJ PÍSOMNEJ ZMIENKY O OBCI ŇAGOV

 28.04.2012

Uplynulé dva víkendové dni sa pri tejto príležitosti niesli v znamení stretnutia rodákov, zábavy, športu i spomienok. Slávnostný program začal v soboru ráno svätou liturgiou v gréckokatolíckom chráme. Na samé poludnie sa v kultúrnom dom konalo slávnostné prijatie rodákov a hostí. Pri tejto príležitosti starosta obce Sergej Smetanka udelil čestné občianstvo rehoľnej sestre Márii Lopatovej za významný prínos v duchovnej oblasti, Ivanovi Gubovi za šírenie dobrého mena v oblasti športu a Milanovi Dančíkovi za prejav humanizmu a ochotu pomáhať ľuďom. Cenu starostu obce dostal rusínsky spisovateľ Jozef Kudzej za významný duchovný prínos i šírenie dobrého mena v oblasti literatúry a divadelníctva. Počas slávnostného prijatia starosta odovzdal ďakovné listy aj ďalším občanom, ktorí sa zaslúžili o rozvoj obce, jej propagáciu a reprezentovanie v rôznych oblastiach spoločenského i verejného života. Sobotňajšie oslavy pokračovali bohatým kultúrnym programom, na záver nechýbala ľudová veselica. Druhý deň osláv začali Ňagovčania taktiež svätou omšou. Nedeľňajšie popoludnie sa nieslo v športovo-zábavnom duchu na miestnom ihrisku a na záver sa svojim spevom, hrou na gitaru i koňmi predstavil Štefan Barančík.
Zber a vývoz nebezpečného odpadu v našej obci  31.10.2022
30 / 10 / 2022

Zber a vývoz nebezpečného odpadu v našej obci 31.10.2022

Vážení občania! Pripomíname Vám, že dňa 31.10.2022 v čase od 10:00-11:00 hod. sa v našej obci uskutoční vývoz nebezpečného odpadu. Nebezpečný odpad je potrebné priniesť pred obecný úrad, kde bude odpad prevzatý. Nebezpečný odpad sa odoberá len v pôvodnom balení a po preukázaní sa dokladom totožnosti. Nebezpečný odpad Patria sem: batérie a akumulátory, žiarivky, rozpúšťadlá, absorbenty, filtračné materiály, olejové filtre, prevodové a mazacie oleje, farby, obaly obsahujúce zvyšky NL. Nezbiera sa: eternit, sklenená vata, polystyrén.


1 2

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 12.00       13.00 - 15:30
Utorok: 07:30 - 12.00       13.00 - 15:30
Streda: 07:30 - 112.00     13.00 - 16:00
Štvrtok: 07:30 -  12.00      13.00 - 15:30
Piatok: 07:30 -  12.00      13.00 - 15:00

Fotogaléria

Kalendár