•  

I. ročník rusínskych koľad

 30.12.2018

     V dnešnej uponáhľanej dobe a v čase, keď žijeme čoraz rýchlejšie, je prepotrebné sa aj pozastaviť. Takým malým, ale krásnym pozastavením sú pre nás Vianoce, čas, kedy sme si bližší ako inokedy a snažíme sa zabúdnuť na bežné problémy. Takým dňom bol aj 30,12,2018, kedy sa v našej obci uskutočnil

          I. ročník Prezentacii rusinskych koľad v podaňu "MOLODYCH KOĽADNIKIV"

     Slová, ktoré tam bolo počuť, nech Vás všetkých sprevádzajú po celý rok.

     Naše poďakovanie patrí všetkým účinkujúcim z okolitých obci: Miková, Habura,Čertižné, Ňagov a Roškovce, starostovi Ing. Vladimírovi Roháčovi a poslancom OZ, sponzorom a všetkým, ktorí sa postarali o príjemné popoludnie.

Zber a vývoz nebezpečného odpadu v našej obci  31.10.2022
30 / 10 / 2022

Zber a vývoz nebezpečného odpadu v našej obci 31.10.2022

Vážení občania! Pripomíname Vám, že dňa 31.10.2022 v čase od 10:00-11:00 hod. sa v našej obci uskutoční vývoz nebezpečného odpadu. Nebezpečný odpad je potrebné priniesť pred obecný úrad, kde bude odpad prevzatý. Nebezpečný odpad sa odoberá len v pôvodnom balení a po preukázaní sa dokladom totožnosti. Nebezpečný odpad Patria sem: batérie a akumulátory, žiarivky, rozpúšťadlá, absorbenty, filtračné materiály, olejové filtre, prevodové a mazacie oleje, farby, obaly obsahujúce zvyšky NL. Nezbiera sa: eternit, sklenená vata, polystyrén.


1 2

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 12.00       13.00 - 15:30
Utorok: 07:30 - 12.00       13.00 - 15:30
Streda: 07:30 - 112.00     13.00 - 16:00
Štvrtok: 07:30 -  12.00      13.00 - 15:30
Piatok: 07:30 -  12.00      13.00 - 15:00

Fotogaléria

Kalendár