•  

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK 21.12.2017

Obstarávateľ: Obec Ňagov;

Názov zákazky: Výstavba kompostoviska v obci Ňagov;

Stručný opis zákazky: Výstavba kompostoviska v katastrálnom území obce Ňagov na zhodnocovanie BRKO podľa projektovej dokumentácie a výkazu výmer.;

Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, plné znenie výzvy vrátane všetkých podmienok ako aj súťažné podklady nájdete na http://voarchiv.eu/files/204-82fff51120/.

Lehota na predkladanie ponúk: do 19.01.2018, 10:00 hod.                                         

Voľby

Spoločný program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obcí MAS LABOREC na obdobie 2016-2023

PHSR

Komunitný plán

Modernizácia verejného osvetlenia LED technológiou v obci Ňagov

Rozpočet obce Ňagov

Záverečný účet obce Ňagov

Dokumenty

Zásady

VZN

Zápisnice OZ

Pozvánka

Kalendár zber komunálneho a separovaného odpadu z domácností

Hlavný kontrolór

Oznámenie o výsledku verejného obstarávania Ňagov

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 12.00       13.00 - 15:30
Utorok: 07:30 - 12.00       13.00 - 15:30
Streda: 07:30 - 112.00     13.00 - 16:00
Štvrtok: 07:30 -  12.00      13.00 - 15:30
Piatok: 07:30 -  12.00      13.00 - 15:00

Fotogaléria

Kalendár